Kyoto BunkinTakashimada Kimono Pre Wedding Shooting

HOME |   Kyoto | Pre Wedding |  jigeyui | Hokkaido | Karuizawa | Tokyo  |  1DAY | 20Family |   Blog  |   Sake |   |   | EN
 
 
 
itowa Photograph
 
 
Kyoto Waso Kimono Prewedding
Special beauty of Japan

 
 
 

 Bunkin takashiamda
Tsunokakushi


 
40.000 yen(+ tax) 
 
 
 
  
Shooting 2.5 hours
Two locations
 
・Bride and Groom
 One piece of kimono costume
 
・Dress in Waso Kimono (Bride and groom) 
・Hair styling / face makeup  ( Groom )
 
 
139.800 yen (+ tax) ~
 
 
Two-piece plan
Dress Pre-wedding
 
Please contact us
 
 

Kyoto Bunkin Takashimada
Kyoto Waso Kimono Prewedding

Kyoto Waso Kimono Pre Wedding Bunkin Takashimada Tsunokakushi Shooting

 

 
Kyoto Waso Kimono Pre Wedding Bunkin Takashimada Tsunokakushi Shooting

 

 
Kyoto Waso Kimono Pre Wedding Bunkin Takashimada Tsunokakushi Shooting

 

 
Kyoto Waso Kimono Pre Wedding Bunkin Takashimada Tsunokakushi Shooting

 

Kyoto Waso Kimono Pre Wedding Bunkin Takashimada Tsunokakushi Shooting
Kyoto Waso Kimono Pre Wedding Bunkin Takashimada Tsunokakushi Shooting
Kyoto Waso Kimono Pre Wedding Bunkin Takashimada Tsunokakushi Shooting
 
 
Kyoto Waso Kimono Pre Wedding Bunkin Takashimada Tsunokakushi Shooting

 

 
Kyoto Waso Kimono Pre Wedding Bunkin Takashimada Tsunokakushi Shooting
 

 

 
Kyoto Waso Kimono Pre Wedding Bunkin Takashimada Tsunokakushi Shooting

 

 
Kyoto Waso Kimono Pre Wedding Bunkin Takashimada Tsunokakushi Shooting

 

 
Kyoto Waso Kimono Pre Wedding Bunkin Takashimada Tsunokakushi Shooting

 
 
 

 Waso Kimono Home Shooting 
 
  
Waso Kimono / Dress Home Shooting  
  
 
Photo